Skifer og murestein i Susendalen, Hattfjelldal kommune, Nordland

Det er utført feltarbeid i indre del av Susendalen med fokus på skifer og murestein. Dette er gjort etter initiativ fra prosjektet "Nye muligheter i Susendal", Hattfjelldal kommune og Rana Utviklingsselskap. Arbeidet er finansiert av NGU og Nordland fylkeskommune. Det har i tidligere tider vært drift på skifer i Susendalen, spesielt takskifer, men noe har også vært brukt som belegningsstein. Rapporter fra undersøkelser på 1960-70 tallet konkluderte med at skiferforekomstene er små og tungtspaltelige. På den tiden ble det imidlertid ikke fokusert på murestein og trinnplater. Konklusjonen i denne rapporten er at det er et stort potensial når det gjelder ressurser av skifer og murestein i området. Det har vært mulig å definere en nesten kontinuerlig sone med skifrig kvartsitt langs dalen over en lengde på mer enn 10km. Sonen som er potensielt utnyttbar har en mektighet mellom 20 og 50m, stedvis kanskje opp mot 100 m. Kartleggingen viser at kvartsittskiferen nok i mye større grad egner seg til trinnplater/heller og tørrmurestein enn til takskifer. (,,,)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.003
Page number:
26 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Små oppdrag naturstein
Project nr:
263350
Fylke:
Nordland