Skifer murestein i Flora kommune

Et forekomstområde av murestein/skifer (meta-arkose) på vestsiden av Endestadvatnet/Løkkebøvatnet ble befart etter henvendelse fra Flora kommune. Fire delområder er undersøkt i noe større detalj og prøvemateriale innsamlet for tekniske tester. Testene er utført ved SINTEF Trondheim og viser verdier for andre kvartsittiske skifre som for eksempel Alta og Oppdal. Delområdene er vudert i rekkefølge etter økonomisk potensiale. Mulighetene for småskala drift på murestein/skifer basert på det lokale marked har et tilstrekkelig råstoffgrunnlag

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.008
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Små oppdrag naturstein
Project nr:
263350