Skifer, murestein, blokkstein og karbonatbergarter i Rendalen kommune

Industrimineral- og natursteinspotensialet i Rendalen kommune er vurdert. Undersøkte/vurderte bergarter er karbonater, skifer, murestein og naturstein. Ingen skiferforekomster med tilfredstillende kvalitet ble funnet. Murestein av tykkbenket sandstein/kvartsitt eksisterer det et potensiale for småskala produksjon av murestein for det lokale marked. Det ble funnet en mulig natursteinforekomst av øyegneis som virket ganske homogen og mulgheten for å ta ut kommersielle blokkstørrelser sunes å være tilstede. Pris- og markedsundersøkelser indikerer et forholdsvis lavt prisnivå. Mulighetene for lønnsom drift synes derfor liten. Inne i Flensdalen ved Kollungsbekken ble det lokalisert et område med karbonatbergarten magnesitt, men potensialet er ukjent. Magnesitt er et etterspurt råstoff for fremstilling av MG - metall og Mg- oksyd. Geologisk kartlegging med overflateprøvetaking er nødvendig for å kunne antyde noe om muligheten for en økonomisk utnyttelse. I Storåsenområdet dekker uren dolomitt store arealer. Her er mulighetene gode for lokalisering av uttakssted for å dekke et lokalt behov for jordbruks- og miljøtiltak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.009
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark