Skifer i Lierne og Snåsa, Nord-Trøndelag: forekomster som berøres av ny nasjonalpark.

Forekomster av kvartsskifer iSnåsa og Lierne er undersøkt i områder som berøres av planer om utvidelse av fylkets nasjonalparker. I Snåsa opptrer drivverdige skifer i Imsdalen i et øst-vestgående belte inn mot svenskegrensen. Sannsynlige reserver opptrer i de vestlige deler av dette området, fra Lomtjønn i vest til Fjelltjønn i øst. Deler av disse forekomstene kommer i konflikt med nasjonalparkgrensene. Øst for dette området anser vi ikke skifersonen til å være av noen økonomisk interesse. I strøkforlengelsen av Dalbekken skiferbrudd i Lierne vil vi anse det som sannsynlig at det finnes drivverdige skifer under løsmasseoverdekningen, og vi anbefaler at det ikke legges hindringer for en mulig fremtidig utnyttelse av dette området. Den synlige del av de skiferførende partier i Sørli (Søndre Dalbekken) anser vi ikke til å være av interesse for skiferdrift. I den nordlige del av en metasandsteinsenhet mellom Gunnarfjell og Lauvsjøen i Lierne er det påvist mulige, men antatt marginale, skiferreserver. Prøveuttak vil by på praktiske problemer på grunn av vanskelig tilgjengelighet til området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.123
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport