Skavdalen kvarts-feltspatforekomst, Evje, Aust-Agder fylke.

Det er to brudd på stedet. Disse har form som smale øst-vestgående skjæring- er. Mellom de to bruddene er det et myrparti. Ser en på begge bruddene, kan det være en har en sammenhengende pegmatitt med et linsepreg i myrpartiet mellom og nord for bruddene. Det står noe felt- spat og kvarts i sålen på nedre brudd, og det riktigste må være å starte opp en ny drift her, men en må gå dypere ned enn hva en har gjort idag. Samtidig med dette må myrområdet mellom og nord for bruddene røskes for å bringe klarhet i hva en har under myra, og samtidig se om en har sammenheng mellom bruddene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
597-2
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder