Serpentinitt ved Mødal på Kvamskogen

Etter initiativ fra grunneier Bård Sandven ble en serpentinittforekomst i Mødalen på Kvamskogen befart. I området er det flere forekomster, men kun den klart største ble nærmere undersøkt. Den har et dagareal på omkring 500 x 300 m og består av en mørk grønn serpentinitt. Bergarten inneholder foruten serpentin, mye olivin og en god del magnetitt. Kromitt er også tilsede. Forekomsten er svært oppsprukket i overflaten, men synes å være relativt moderat appsprukket inne i serpentinitten. Forekomsten ansees å kunne gi en del blokk av akseptabel størrelse, men serpentinittens mørke grønne egenfarge synes å være noe for monoton i sitt utseende. Innholdet av magnetitt gjør bergarten vanskelig å polere. For å kunne få et bedre inntrykk av variasjoner i tekstur og farger vil neste skritt eventuelt være å sprenge litt på utvalgte partier av forekomsten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.043
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland