Selvpotensialmålinger Reisavann - Storsjøen - Kautokeino - Miron.

Oppgaven besto i å måle 3 lange øst-vest profiler for å finne eventuelle nord-sydgående grafitthorisonter. Tilsammen utgjør de målte profiler en lengde på ca. 87 km(22,5 20,5 og 44 km) Det ble observert anomalier på en rekke steder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
244 B
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark