Selvpotensialmålinger Malberget, Hålonda, Jordhusmarka og Løkken

I GM's/NGU's rapportarkiv ligger et hefte som inneholder orginalmaterialet fra målingene (observasjoner, kurver og skisser). Det er vistnok ikke skrevet noen rapport. Av kurvene fremgår at det er observert tildels relativt sterke ano- malier både ved synken i Malberget og ved Smiskjerpene i Jordhusmarka.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
6
Page number:
1
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG