Selvpotensialmålinger Killingdal Grube, Ålen

Målefeltet ligger ved de gamle grubeanleggene på fjellet og dekker et areal på ca. 0,5 km2. Formålet med SP-målingene var å bidra til sikrere kartlegging av malmsonens utgående. Området er kartlagt geologisk av I. J. Rui. I 1948 ble det utført Turammålinger over et større område omkring Killingdalforekomsten (GM Rapport nr. 66). Det ble påvist sterke SP-anomalier. De sterkeste faller sammen med Hoved- malmens utgående og er av størrelsesorden - 700 millivolt. Det foreligger ingen sikre anomalier på Nordgangen. Anomaliene gir ellers et godt bilde av de geologiske forhold.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
970
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG