Self potentials, a review.

Innledningsvis gir rapporten en definisjon av begrepet selvpotensialer (SP), oppsumerer historikken, og beskriver utstyr og målemetoder. Rapportens hoved- del er et forsøk på å legge grunnlag for en mer samlet forståelse av SP- fenomenet basert på 1) kritisk gjennomgåelse av gjeldene SP-teorier, 2) egne teoretiske betraktninger og 3) egne empiriske data. En fyldig litteraturliste finnes bak i rapporten. The report is a trial to arrive at a more complete understanding of the con- cept of self potensials (SP) based on 1) a summary of the current SP-theories 2) an evaluation of the physical and chemical basis for the SP-phenomenon and 3) own empirical data.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1393/I
Page number:
76
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport