Seismske undersøkelser Verdalsøra og Leksdalsvann.

Profilene på Verdalsøra ble målt med tanke på å få belyst bl.a. fundamenteringstekniske spørsmål, i det de store flatearealene her kan bli aktuell som industritomter. Målingene ved Leksdalsvannet ble gjort i forbindelse med en påtenkt vannoverføringstunnel til Verdal sentrum. Ved Leksdalsvann ble det målt dyp opp til 25 m. og på Verdalsøra opp til 150 m.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
396
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport