Seismiske undersøkelser Svorka Trivja.

I tilknyting til planer for kraftutbygging i Svorka-Trivjavassdraget, skulle overdekkets mektighet fastlegges på en rekke lokaliteter: Hullsjøen 32 5506 69881, Løktjern 32 5396 69987, Lillebufoss 32 5444 69982, Fuglåshogstre 32 5460 69992, Svorksjøen 32 5436 70028, - " - 5446 70024, - " - 5449 70019, Hongslo 32 5390 70064. Målingene ble overalt utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Seismogrammene ble gjennomgående gode og har i det vesentlige gitt grunnlag for entydige tolkninger.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
299
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport