Seismiske undersøkelser Øvre Vinstra.

Overdekkets mektighet skulle fastlegges 2 steder: 1. Langs tunneltraseen Kaldfjord - Øyangen. 2. Langs tunneltraseen i Raudskaret. Det ble utført refraksjonsmålinger på vanlig måte. Seismogrammene ble middels gode, og de har gjennomgående gitt grunnlag for entydige tolkninger. I Raudskaret har GM utført målinger tidligere (GM Rapport nr. 162).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
188
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland