Seismiske undersøkelser Vikhammer, Malvik.

Statens Vegvesen vurderer bygging av ny og bedre vei gjennom Vikhammerdalen i tilknytning til et motorveiprosjekt. I den forbindelse kan det være ønskelig å lede bekken gjennom en tunnel under dalen. For å skaffe bedre grunnlag for vurdering av de tekniske og økonomiske forhold ved et slikt prosjekt ble NGU engasjert for å utføre seismiske refraksjonsmålinger langs et profil som stort sett skulle følge dalbunnen. Målingene foregikk på vanlig måte. De resulterende diagrammene synes å ha gitt grunnlag for noenlunde entydige tolkninger med hensyn til fjellets beliggenhet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1129
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport