Seismiske undersøkelser Verdalsøra Verdal.

Som ledd i prosjekteringen av et større industrianlegg på Verdalsøra fikk GM i oppdrag å utføre seismiske dybdebestemmelser i området. Det skulle måles langs 2 profiler på henholdsvis 700 og 1300 meter. Oppdragsgiver foretrakk en reduksjon i kravet til nøyaktighet når man herved kunne redusere prisen. Dette forhold hadde sammenheng med kjennskapet til resultatet av allerede utførte boringer. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. I det undersøkte området har overdekningen en mektighet på 100 - 160 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
267
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport