Seismiske undersøkelser Vatslivatn Hemne.

I forbindelse med prosjektering av en dam ved Vatslivann skulle skulle overdekkets mektighet bestemmes langs flere profiler. På venstre side av dalføret ser en fjell i dagen og de seismiske målingene skulle derfor bare foregå fra elva Søa og oppover høyre dalside forbi den påtenkte oppdemmingshøyde. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Det opptrer overalt en markert hastighetsgrense i overdekket. For de fleste profiler er lydhastigheten 400 m/sek., 1400 m/sek. og ca. 4500 m/sek. i fjellet. Det er tidligere utført seismiske målinger i området (se GM Rapport nr. 351).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
387
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport