Seismiske undersøkelser Valset.

I tilknytning til et boligprosjekt skulle overdekkets mektighet bestemmes ved seismiske refraksjonsmålinger. Det ble målt 4 profiler av samlet lengde 390 meter. Seismogrammene ble gode. Usikkerheten i de angitte dyp ned til fjelloverfalten er anslått til + 0,5 m. Dypene varierer stort sett mellom 2 og 3 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
344
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport