Seismiske undersøkelser Utladalen, Årdal.

Målingene gjaldt prosjektering av fremtidig vannforsyning til Årdal kommune. Det ble målt løsmassemektigheter opp til ca. 80 m.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1109
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport