Seismiske undersøkelser Tyssedal.

Som bidrag til å belyse forholdene ved mulige fremtidige byggeprosjekter i Tyssedal, skulle overdekkets mektighet fastlegges ved seismiske refraksjonsmålinger langs en rekke profiler. De utførte målinger tyder på at det kun finnes et forholdsvis isotropt sjikt i overdekket. Lydhastigheten varierte noe fra sted til sted, mellom 400 m/s. og 800 m/s. I fjellet var hastigheten gjennomgående 5000 m/s. Før eventuelle anleggsarbeider settes i gang, anbefales det å kontollere de seismiske resultater med boringer i noen punkter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
288
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland