Seismiske undersøkelser Torsetsund, Aure.

Fjellets beliggenhet skulle bestemmes ved seismiske refraksjonsmålinger langs en påtenkt brutrase i Torsetsund. Seismogrammene ble gode, og de resulterende diagrammene synes å ha gitt grunnlag for stort sett entydige tolkninger. Det ble funnet løsmasser som i mektighet varierer fra 0 til 30 - 40 meter. Lydhastigheten i løsmasse ca. 2000 m/sek. og i fjell ca. 5000 m/sek.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
857
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport