Seismiske undersøkelser Stokkan - Dragvold, Trondheim.

Dypene til fast fjell skulle bestemmes langs et system av kryssende profiler i et relativt flatt område, med tanke å utbygging av et fremtidig universitet. Målingene ble utført etter vanlig seismisk rfraksjonsmetode. Grunnprofilene ble tegnet med støtte i bordata. Lydhastigheten i toppsjiktet varierte mellom ca. 300 m/s. og ca. 600 m/s. I leira var hastigheten 1400 - 1500 m/s., og i det faste fjell ca. 5000 m/s.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
827
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport