Seismiske undersøkelser Stjørdal.

Overdekkets mektighet skulle bestemmes ved seismiske refraksjonsmålinger langs 4 profiler på Sutterøy. På grunn av forstyrrelser fra 50 perioder elektriske felter ble seismogrammene mindre gode.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
390
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport