Seismiske undersøkelser Spredningsområdet Ørland Flystasjon.

I tilknytning til fundamentering av et bygg var det ønskelig å få bestemt dypet ned til fast fjell på byggetomta. Det ble utført seismske refraksjonsmålinger langs 2 profiler. Seismogrammene ble gode. Målingene tyder på dyp varierende fra ca. 10 til ca. 16 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
354
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport