Seismiske undersøkelser Skamåni Nord-Aurdal.

Overdekkets tykkelse skulle bestemmes i et område på sydsiden av elven Skamåni. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
346
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland