Seismiske undersøkelser Skåbu.

For prosjektering av en brønn for Ødegården skulle fjellets beliggenhet søkes bestemt ved seismiske refraksjonsmålinger på to lokaliteter. Profilene 1 og 2 ligger omtrent rett nedenfor husene på Ødegården, mens profilene 3 og 4 ligger like nedenfor hengebru på Aksel Blekastads eiendom. Koordinatangivelsen er usikker.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
394
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland