Seismiske undersøkelser Søavassdraget.

I tilknytning til prosjektering av kraftutbygging skulle overdekkets mektighet bestemmes på en rekke steder. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
351
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport