Seismiske undersøkelser Ranheim skole Strinda

I forbindelse med plan for et skolebygg ble det foretatt seismiske refrak- sjonsmålinger langs 3 profiler av ca. 50 meters lengde.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
340
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport