Seismiske undersøkelser Ramfoss Krødsherad.

Som ledd i den pågående prosjektering av et kraftverk ved Ramfoss skulle overdekkets mektighet fastlegges flere steder. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Det ble funnet mektigheter fra 0 til ca. 15 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
179
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud