Seismiske undersøkelser Røyrvikfoss.

Overdekkets mektighet skulle fastlegges en rekke steder langs en prosjektert tunneltrase` mellom Vekteren og Limingen. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Det er tidligere utført seismiske målinger i området, se GM Rapport nr. 294 og 304

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
334
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport