Seismiske undersøkelser Røyrvikfoss.

I forbindelse med prosjektering av Røyrvikfoss kraftverk skulle overdekkets mektighet fastlegges langs et antall profiler. Målingene ble overalt utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Seismogrammene ble ganske gode og har gitt grunnlag for relativt entydige tolkninger.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
294/304
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport