Seismiske undersøkelser Råkkåvann.

Som ledd i prosjekteringen av et kraftanlegg i Finndalen ønsket oppdragsgiver å få fastlagt overdekkets mektighet 1. over et påtenkt damsted ved Råkkåvann og 2. på et antall nærliggende steder for opptrekking av gunstigste trase` for en tunnel. Det ble utført målinger etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Målingene tyder på at overdekket over alt består av 2 sjikt. Mektigheten av overdekket varierer langs de målte profiler fra 5 meter til 40 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
189
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland