Seismiske undersøkelser Namsos Vestre havn.

Det var ønskelig å få skaffet opplysninger om grunnforholdene i Namsos Vestre havn, og NGU ble anmodet om å utføre seismiske målinger i området. Størsteparten av området besto av en langgrunn bukt som i stor utstrekning var tørrlagt ved lavvann. Det ble målt etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. I alt 26 profiler ble målt. Det ble registrert overdekninger varierende fra 0 til ca. 75 meter mektighet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
563
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport