Seismiske undersøkelser Mykstufoss Kraftanlegg Numedal.

Overdekkets mektighet skulle fastlegges på et antall steder langs 2 alternative traseer for avløpstunnel. Målingene ble utført etter den vanlige seismiske refraksjonsmetode. Det ble registrert mektigheter varierende fra ca. 2 m. til ca. 35 m. Se eller GM Rapport nr. 195/Tillegg (1958) som viser resultater fra seismiske målinger ved Kjerredammen, kartblad 1615 II Nore, 32 5066 66593.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
195
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud