Seismiske undersøkelser Munkaunet Trondheim.

I tilknytning til prosjektering av et kaianlegg skull overdekkets mektighet bestemmes langs tre profiler i sjøen ved Munkaunet. Det har tidliger vært utført seismiske målinger i området (se GM Rapport nr. 357). De resulterende løpetidsdiagrammene har gitt grunnlag for tolkninger som i hovedtrekkene synes entydige. Det ble registrert lydhastigheter på ca. 1600 m/sek. og ca. 5000 m/sek. i henholdsvis overdekke og fjell.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
388
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport