Seismiske undersøkelser Munkaunet Trondheim.

NGU fikk i oppdrag å utføre seismiske refraksjonsmålinger langs 5 profiler i sjøen ved Munkaunet. Hensikten var å fastlegge dypet til fast fjell i tilknytning til et kaiprosjekt. Målingene goregikk på vanlig måte. Det ble regisrtert lydhastigheter på ca. 1600 m/sek. og ca. 5500 m/sek. i henholdsvis overdekke og fjell.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
357
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport