Seismiske undersøkelser Mardøla Kraftanlegg.

I tilknytning til prosjektering av Mardøla Kraftanlegg skulle overdekkets mektighet bestemmes på en rekke steder ved seismiske refraksjonsmålinger. 1. Sandgrovvatn, nedre, damsted 4548 69243, 2. Sandgrovvatn, store, damsted 4535 69213, 3. Sandgrovvatn, nedre, tunnelutslag 4547 69233, 4. Sandgrovbotn, tilløpstunnel 4553 69249 / 4556 69260, 5. Bruåi, damsted og tunnel 4581 69225, 6. Bruåi, tunnel 4572 69227, 7. Børtæla, massetak 4562 69239, 8. Mardalsvatn, damsted 4529 69288, 9. Grøttevatn, tunnel 4480 69278. Resultaene fremgår av grunnprofiler tegnet på kart av terrenget. En del resultater er også vist i tabellform.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
508 B
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport