Seismiske undersøkelser Mardøla Kraftanlegg

Undersøkelsen var en videreføring av målingene i 1963 (NGU Rapport nr. 508 B). Sjiktgrensenes beliggenhet og lydens forplantningshastighet i de forskjellige medier skulle bestemmes. De fleste steder hadde undersøkelsene tilknytning til valg av trase for tunnel eller dam og her var fjellets beliggenhet og kvalitet av primær betydning. Andre steder gjaldt det å lokalisere tettningsmasse for dammer, og bestemmelsen av mektighet og lydhastighet i morenene var således avgjørende. Det ble utført målinger en rekke steder: 1. Mardalen 4556 69294, 2. I og ved Mardalsvann og Mardøla, 3 steder 4530 69290, 3. Rundt Lillefjellvann (Grønnbottstjønna), flere steder 4515 69270, 4. I og ved Grøttavann, 2 steder 4480 69280, 5. I og rundt Mongevann, 4 steder 4430 69260, 6. Rångåhølsvann 4470 69250, 7. Flatmark 4465 69227. Det ble overalt målt etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
557 C
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport