Seismiske undersøkelser Lyse.

GM utførte i 1955 seismiske refraksjonsmålinger i Lyseområdet, se GM Rapport nr. 160. I 1961 fikk GM en henvendelse fra oppdragsgiver med opplysninger om utførte grunnboringer. Boringene viste at de seismiske dybdeangivelser i Håhellerdalen hadde vært radikalt for små. Materialet fra Håhellerdalen ble derfor gjennomgått på nytt. Videre ble det foretatt ny bearbeidelse av målingene de andre steder slik at man i Rapport 160 B kan presentere en ny bearbeiding av samtlige måledata.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
160 B
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland