Seismiske undersøkelser Logna Kraftanlegg Åseral.

I forbindeølse med et prosjektert kraftanlegg ved Svartevann i Lognavassdraget ønsket oppdragsgiveren å få bestemt overdekkets mektighet i et nærmere angitt område hvor det gjalt å velge den gunstigste trase` for avløpskanal. Det ble utført målinger etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Overdekkets mektighet varierer mellom ca. 2 og 10 meter i det undersøkte område.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
223
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder