Seismiske undersøkelser Litlabø Stord.

Under et sentralt beliggende platå på Litlabø var det ønskelig å skaffe seg et best mulig bilde av fjellets beliggenhet med sikte på aktuelle byggeprosjekter. I den anledning ble GM engasjert for å utføre seismiske dybdemålinger. Det ble utført vanlige refraksjonsmålinger. Seismogrammene ble stort sett dårlige og de har ikke gitt grunnlag for entydige tolkninger med hensyn på dypet til fjell. Etter at det senere er foretatt grunnboringer i området er de seismiske måledata gjennomgått på nytt og det er gjort nye tolkninger, krf. GM Rapport nr. 281/Tillegg, datert 16. sept. 1960.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
281
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland