Seismiske undersøkelser Lade, Trondheim.

Gjennom rådgivende ingeniør A. R. Reinertsen fikk NGU i oppdrag å utføre seismiske dybdemålinger langs 2 profiler på gamle Lade flyplass. Undersøkelsen gjaldt fundamentering av et bygg for Bj. Wist A/S. Hvis det kunne fastslås at det ikke var fjell i nærheten av normal fundamenteringsdybde, ville dette være tilstrekkelig opplysning. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Dypene til fjell ser ut til å være av størrelsesorden 10 - 15 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
618
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport