Seismiske undersøkelser Løkken Meldal.

Overdekkets mektighet skulle bestemmes på tre steder. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Det ble i alle profiler registrert en sjiktgrense i overdekket. Sjiktgrensen kan muligens svare til grunnvannsnivået. Ved Midtskog fikk man ingen refraksjoner fra fjell. Det gjennomsnittlige dyp til fjell må her sannsynligvis være minst 60 meter. I ettertid har det ikke vært mulig å finne den eksakte plassering av måleprofilene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
362
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport