Seismiske undersøkelser, Løkken.

Oppgaven var å måle overdekketykkelsen på en større tomt for driftsbygninger. Vanlig seismisk refraksjonsmetode ble brukt. Moderate dyp til fjell ble på- vist, fra 0-4 m.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
937
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport