Seismiske undersøkelser Kraftanlegg Vrenga Numedal.

Som ledd i prosjekteringen av et kraftverk i Vrenga - Gjuva-vassdraget ønsket oppdragsgiver å få fastlagt overdekkets mektighet på et antall steder innenfor triangelet Kjørkjevann - Våtvann - Maugerud. De nedenfor koordinatfestede punkter angir dette triangelet. Det ble utført målinger etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
196
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud