Seismiske undersøkelser Kolsvik kraftverk.

For å kunne fastlegge en nødvendig dykking av utløpstunellen ved kraftverket i Kolsvik ble det målt fem seismiske profiler. Vanlig seismisk refraksjonsmetode ble brukt. Resultatene blir gitt i opptegnede profilsnitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1492
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland