Seismiske undersøkelser Kautokeino.

Oppgaven gikk ut på å bestemme overdekningens mektighet for å belyse spørsmål i forbindelse med vannforsyning. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Kvaliteten av seismogrammene ble under middels god.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
262 B
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark