Seismiske undersøkelser Jørpeland Ryfylke.

Overdekkets mektighet skulle fastlegges et antall steder langs en prosjektert vannføringstunnel. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode langs rette profiler. Seismogrammene ble gjennomgående gode og har i det vesentlige gitt grunnlag for entydige tolkninger.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
177
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland