Seismiske undersøkelser Jørpeland.

I tilknytning til prosjektering av en tunnel mellom Liarvann og Dalavann skulle overdekkets mektighet fastlegges langs en påtenkt trase`. Denne trase` var vesentlig lengre enn den korteste avstand mellom de to vann,og det ble derfor bestemt at det også skulle gjøres en del rekognoserende målinger for å belyse mulighetene for en kortere tunnel. Tilslutt skulle det måles et profil nær damsted ved Skjedhavn. Det ble utført målinger etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Seismogrammene ble ganske gode, men de resulterende løpetidsdiagrammene var ikke så lett tolkbare. Det anbefales at målingen kontrolleres ved boringer i noen punkter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
316
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland