Seismiske undersøkelser Gimsøystraumen, Vågan.

I forbindelse med et broprosjekt i Gimsøystraumen fikk NGU i oppdrag å utføre seismiske refraksjonsmålinger langs den mest aktuelle brotrase for å få bestemt mektigheten av eventuelle løsmasser samt beliggenheten av eventuelle svakhetssoner i fjellet. Seismogrammene ble av middels god kvalitet, og de har gitt grunnlag for entydige tolkninger. Hovedinntrykket er at sjøbunn og fjelloverflate faller sammen langs praktisk talt hele broaksen. Registrert lydforplantingshastighet i fjell varierer mellom 4400 m/s. og 5100 m/s. Selv den laveste del av dette hastighetsintervall svarer vanligvis til godt fjell. En må derfor konkludere med at det ikke er påvist noen svakhetssone i måleområdet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1066
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland