Seismiske undersøkelser Gildheim, Trondheim.

Fjellets beliggenhet skulle bestemmes langs 4 profiler i tilknytning til en påtenkt utvidelse av oppdragsgiverens lagerbygg. Det ble utført målinger etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Dypene til fjell ser ut til å være av størrelsesorden 10 - 15 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
617
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport